Privatumo Politika yra privaloma visiems asmenims, kurie lankosi šioje interneto svetainėje (www.g-r.lt), naudoja jame įdiegtas priemones, užsako paslaugas bei kitaip naudojasi svetaine ir jos funkcijomis. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo Politika, Jūs negalite naudotis šia interneto svetaine bei su ja susijusiomis paslaugomis, įrankiais, ar kita informacija.

Bendra informacija

Šioje svetainėje naudojami slapukai bei analitikos priemonės, kurios padeda užtikrinti interneto svetainės turinio kokybę bei aktualumą.

UAB Gersana, į.k. 302334514, buveinės adresas – S. Daukanto g. 2, LT-92124 Klaipėda (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo Politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine https://www.g-r.lt/ (toliau – Interneto Svetainė).

Sąlygos nurodytos šioje Privatumo Politikoje taikomos kiekvieną kartą lankytojui apsilankius šioje svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, televizorių ar kt.) naudoja lankytojas. Perduodami asmeninę informaciją www.g-r.lt svetainėje, Jūs sutinkate su Privatumo politika ir joje nurodytomis taisyklėmis, taip pat patvirtinate, kad Jūsų asmeninė informacija būtų tvarkoma Privatumo Politikoje nustatyta tvarka. Duomenų valdytojas duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Siekiant apsaugoti Jūsų duomenis nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės.

Ši Privatumo Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

Kokią informaciją mes renkame apie jus?

GR grožio ir sveikatingumo klinikos svetainė www.g-r.lt suteikia teisę lankytojui naudotis svetaine anonimiškai, atsisakius saugoti slapukus. Renkama informacija yra anoniminio pobūdžio, susijusi su Jūsų lankomų svetainės puslapių identifikacija, praleistu laiku ir apsilankymų skaičiumi. Informacija, identifikuojanti Jus kaip asmenį gali būti renkama tik su atskiru Jūsų sutikimu užklausos formose, t.y. dalyvaujant akcijose, loterijose skelbiamuose šioje svetainėje ir kt. Interneto svetainė www.g-r.lt nesuteikia galimybės lankytojui susikurti atskiros paskyros.

Duomenų valdytojo interneto svetainė www.g-r.lt nerenka Asmeninių Duomenų apie lankytoją, be jo sutikimo, arba neprieštaravimo neatsisakant saugoti slapukus. Svetainėje naudojami Slapukai skirti rinkti statistinę anonimišką informaciją apie lankytojų praleidžiamą laiką atskiruose svetainės puslapiuose, apsilankymų skaičių, dažniausiai lankomų puslapius ir kt. analitinę informaciją kaip naršyklės programos pavadinimą, versiją, įrenginį bei IP adresą, geografinę lokaciją. Šie duomenys nėra susieti su Jūsų Asmenine informacija. Duomenys archyvuojami ir naudojami tik statistikos tikslais, svetainės informacijos srautų įvertinimui.

UAB Gersana turi teisę naudoti Jūsų pateiktą Asmeninę informaciją, surinktą su atskiru sutikimu užklausų formose, savo vidiniais tikslais, įskaitant susisiekimą su Jumis telefonu ir (ar) elektroniniu paštu, siekiant suteikti informacijos, reaguoti į paklausimą, ar informuoti apie paslaugų, interneto svetainės atnaujinimus, vykstančias akcijas.

Asmens duomenų tvarkymas užklausos tikslais

Duomenų valdytojas tvarko tokius Besikreipiančiųjų asmenų duomenis, esant Jų sutikimui pildant užklausos formas:

  • Vardas;
  • Pavardė;
  • Telefono numeris;
  • El. pašto adresas;

Tik gavę atskirą lankytojo sutikimą, pateiktą pildant užklausos formas ar kitu būdu (pažymint varnele tam skirtą sutikimo dėžutę prie pildomos formos), siųsime Jums komercinę/reklaminę informaciją – naujienlaiškius ir kt. elektroniniu paštu ar telefonu. Sutikimas gauti šiai informacijai yra savanoriškas ir neprivalomas, siekiant užpildyti užklausos formas.

Kokius slapukus mes naudojame?

Siekiant pagerinti ir optimizuoti www.g-r.lt svetainės turinį ir funkcijas, mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai sukuriami automatiškai naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje, telefone, planšetiniame kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Jie padeda atpažinti jus, kaip ankstesnį lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį Jums. Taip pat slapukai padeda rinkti statistiką apie lankytojų skaitomus svetainės puslapius, lankytojų skaičių, apsilankymų dažnumą bei trukmę praleistą svetainėje. Žemiau pateiktas sąrašas slapukų, kuriuos mes naudojame svetainėje, aprašymą apie jų paskirtį bei jų saugojimo laiką jūsų įrenginyje. Jūs turite teisę atsisakyti išsaugoti slapukus jūsų įrenginyje. Funkciniai slapukai, būtini užtikrinti svetainės sklandų darbą yra privalomi. Visi svetainės www.g-r.lt slapukai, kuriuos svetainė naudoja dabartinėje versijoje yra pateikti apačioje:

Pavadinimas Tipas Tiekėjas Aprašymas Terminas
_ga Analitika Google Analytics Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinę informaciją apie lanktytojo svetainės naudojimą 2 metai
_gat Analitika Google Analytics Naudojamas reguliuoti lankytojo užklausų skaičių analitikos sistemoje 1 diena
_gid Analitika Google Analytics Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinę informaciją apie lanktytojo svetainės naudojimą 1 diena
collect Analitika Google Analytics Siunčia duomenis į Google Analytics paslaugos serverius apie lankytojo elgesį svetainėje bei lankytojo įrenginį. Susieja lankytojo įrenginius 1 sesijai

 

Atsisakius slapukų, slapukai naudojami statistikai kaupti bus nenaudojami, bet veiks privalomi slapukai, jeigu tokie naudojami tuometinėje svetainės versijoje. Funkcinių slapukų pavyzdys: apklausų rezultatams įrašyti, svetainės vaizdavimo nustatyti išsaugoti ir t.t. Detaliai aprašyti viršutinėje lentelėje.

Sutikus išsaugoti slapukus arba tęsdami svetainės naršymą, Jūs sutinkate ir leidžiate į Jūsų įrenginį naudojamą naršyti šią svetainę išsaugoti slapukus. Slapukų nustatymus galite taip pat koreguoti savo naršyklėje, kad būtų priimami visi slapukai, arba visi užblokuoti. Šių funkcijų veikimas priklauso nuo jūsų naršyklės nustatymų ir nėra atsakomybė www.g-r.lt administruojančios UAB Gersana įmonės.

Daugiau informacijos apie slapukus, jų valdymą galite sužinoti apsilankę interneto svetainėje: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Funkcinių slapukų blokavimas naršyklės nustatymais gali apriboti tinkamą svetainės www.g-r.lt veiklą, neigiamai paveikti svetainės vaizdavimą, ar padaryti tam tikrą svetainės turinį neprieinamą lankytojui. UAB Gersana nėra atsakinga už svetainės veiklą tais atvejais, kai lankytojas blokuoja funkcinius slapukus.

Ši Privatumo Politika skirta aprašyti tik tokios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kurią UAB Gersana renka šios interneto svetainės (www.g-r.lt) pagalba. Svetainėje gali būti nuorodų į kitų įmonių, asmenų ar organizacijų interneto svetaines. UAB Gersana nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamas privatumo politikas, bei privatumui užtikrinti skirtas taisykles. Šios Privatumo Politikos galiojimas susietas tik su www.g-r.lt svetaine.

Mūsų svetainės lankytojų ir (ar) klientų duomenų ir perduodamos informacijos saugumą, siekiame užtikrinti naudojant pagrįstas fizines, elektronines ir procedūrines priemones bei metodus tam, kad turima informacija (įskaitant Anoniminę informaciją) būtų apsaugota nuo netekimo, vagystės ar bet kokio neteisėto naudojimo, atskleidimo ar pakeitimo. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog nepaisant to, kad naudojame pagrįstas priemones duomenų apsaugai, mes negalime garantuoti ir negarantuojame Jūsų Asmeninės informacijos saugumo, kadangi ji pateikiama ar renkama internetu. Taip pat, mūsų naudojamų priemonių gali nepakakti, jeigu Jūs asmeniškai nesilaikysite saugumo taisyklių naudojantis internetu. Todėl rekomenduojame elgtis apdairiai ir pasirinkti adekvačias apsaugos priemones.

Visi Privatumo Politikos pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento interneto svetainėje www.g-r.lt. Duomenų valdytojas pasilieka sau teisę savo nuožiūra koreguoti šią Privatumo Politiką, informaciją susijusią su svetainės veikla.

Jeigu lankytojas po Privatumo Politikos pakeitimų ar papildymų tęsia svetainės naršymą, priimama, kad lankytojas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

Lankytojui tęsiant šios svetainės naršymą

Į visus klausimus susijusius su šia Privatumo Politika atsakysime el. paštu info@g-r.lt